7/13/2012

Asuhan Kala II Persalinan


ASUHAN KALA II IBU BERSALIN


Menurut Sumarah (2008) asuhan Kala II meliputi :

a.    Pemantauan ibu
1)    Mengevaluasi his (kontraksi uterus) berapa kali terjadi dalam sepuluh menit (frekuensi his), lamanya his, dan kekuatan his serta kaitan antara ketiga hal tersebut dengan kemajuan persalinan.
2)    Mengkaji keadaan kandung kencing dengan menganamnese ibu dan melakukan palpasi kandung kencing untuk memastikan kandung kencing kosong.
3)    Mengevaluasi upaya meneran ibu efektif atau tidak.
4)    Pengeluaran pervaginam serta penilaian serviks meliputi effasement (pendataran serviks) dan dilatasi serviks (pembukaan).

b.    Pemantauan janin
1)    Penurunan kepala, presentasi, dan sikap.
2)    Mengkaji kepala janin adakah caput atau molase.
3)    Denyut jantung janin (DJJ) meliputi frekuensi, ritmenya, dan kekuatannya.
4)    Air ketuban meliputi warna, bau, dan volume.

Daftar Pustaka
Sumarah, Widyastuti Yani, Wiyati Nining, (2008).Perawatan Ibu Bersalin(Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin), Fitramaya.Yogyakarta.
Prawirohardjo, Sarwono, (2009).Ilmu Kebidanan, Bina Pustaka.Jakarta.

Post a Comment